Dual language English – Vietnamese

Kể từ bây giờ, đội ngũ Green Tax sẽ có chuyên mục chuyển ngữ sang tiếng Việt các chính sách, thông báo đến từ chính phủ Canada liên quan đến các vấn đề về thuế, kế toán và viện trợ trong thời kì COVID-19.
Rất mong nhận được sự quan tâm và góp ý của các bạn đang theo dõi và sử dụng dịch vụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3069140404